Hoe ontstaat fibromyalgie?

Fibromyalgie wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgiepatiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te "vertellen" wat het moet doen. Bij mensen met fibromyalgie blijkt er een abnormale productie van neurotransmitters en andere chemische stoffen aanwezig te zijn die niet alleen de gemoedstoestand en het slaappatroon beïnvloeden, maar ook de manier waarop pijn wordt beheerst en de functioneringswijze van het immuunsysteem. Waar die verstoring door zou komen is nog onbekend. Het is ook niet duidelijk of deze verstoring een gevolg is of een oorzaak van de aandoening. 

Doordat ik zelf fibromyalgie heb en er veel onderzoek naar gedaan heb, heb ik een vermoeden dat fibromyalgie ontstaat door chronische stress, wat de oorzaak kan zijn van het disfunctioneren van neurotransmitters. Wel ik heb goed nieuws! Je kan je hersenen herprogrammeren om zo oude en nieuwe neuronennetwerken, waar de neurotransmitters bij horen, te laten samenwerken om betere neuronenbanen te krijgen. Dit is nodig om de hersenen te stimuleren. Wij bij 2Complete.Me kunnen je daarbij helpen.

Veel fibromyalgiepatiënten ervaren chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden die hierin een rol kunnen spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak "diep" in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan. De fibromyalgiepatiënt komt dan ook vaak volkomen verstijfd uit bed. Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de (emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende diepe slaap kan dan ook geen sprake zijn. Je staat letterlijk 24 uur onder spanning.  Hierdoor kan een verzwakking van het immuunsysteem optreden wat bijvoorbeeld de aanleiding kan geven voor een darminfectie dat kan overgaan naar voedselovergevoeligheid en etc. De verzwakking van het immuunsysteem leidt dan weer tot een grotere gevoeligheid voor infecties. Een spastische darm is een bekend en veel voorkomend verschijnsel. 

Meer en meer deskundigen veronderstellen dat toxische overbelasting en verzuring (wat zowel door voeding als door stress kan komen) de klachten van fibromyalgie meer in de hand werken. Als de lever niet meer in staat is zijn gifstoffen te verwijderen, worden deze opgeslagen in de spiervezels en het bindweefsel, wat voor de fibromyalgiepatiënt veel klachten kan veroorzaken.